Beukenburg

Beukenburgerlaan 66, bij 67, Groenekan

Landgoed Beukenburg ligt even ten noorden van de Groenekanseweg, op de grens van de Utrechtse Heuvelrug met het veenweidegebied. Beukenburg is eigendom van het Utrechts Landschap en omvat ca. 85 hectare bos, ca. 100 hectare landbouwgrond en enkele woningen.

In de agrarische en bospercelen van het landgoed is nog duidelijk de middeleeuwse strokenverkaveling te herkennen waarmee deze omgeving ooit is ontgonnen. De bos- en parkaanleg bestaat uit hakhoutpercelen en parkbos met monumentale beukenlanen. Er is geen historisch landhuis meer aanwezig. In 2005 is een moderne villa gebouwd, naar ontwerp van architectuurbureau Sluijmer en Van Leeuwen. De villa valt op door de lichte constructie en de natuurlijke bouwmaterialen.

Van de oorspronkelijke landgoedbebouwing is wel het in neorenaissancestijl gebouwde koetshuis bewaard gebleven.

Beukenburg is in de 17de eeuw ontstaan als herenboerderij met een uitgebreid landerijencomplex. In de 18de eeuw werd veel grond bebost voor de houtproductie. Rond 1810 maakte de herenboerderij plaats voor een landhuis; het park werd in Engelse landschapsstijl aangelegd, met slingerende paden, vijvers en bospartijen. In de periode 1890-1902 is het landhuis nog aanzienlijk vergroot. Na de Eerste Wereldoorlog bleek dat de opbrengst uit het landgoed te gering was om het grote huis in stand te kunnen houden. In 1925 werd het gesloopt.


Youtube

Facebook

Twitter