Dennenburg

Engweg 34, Driebergen-Rijsenburg

De buitenplaats Dennenburg ligt aan de zuidkant van de bebouwde kom van Driebergen, op de overgang naar het landelijk gebied. Dennenburg beslaat een vrijwel rechthoekig terrein, geënt op de 12de eeuwse ontginningsstructuur. Deze lineaire structuur is ook gebruikt voor de centrale oprijlaan, die het terrein in tweeën deelt. Ten zuidoosten van het huis is een sterrenbos aanwezig. Het park heeft verder grotendeels een landschappelijk aanleg, met bospercelen, door bomen onzoomde weiden en kronkelpaden. Het in eclectische stijl uitgevoerde landhuis uit 1890 ligt op enige afstand van de Engweg, maar is daar wel door een zichtlijn mee verbonden. Naast het hoofdgebouw staat een langhuisboerderij uit 1729. Het gebouw verkeert in slechte staat, evenals de oranjerie en het koetshuis. Van de tuinmanswoning staan slechts nog resten van de muren, na een brand in 1905.

Henriette Elias en Joseph Carel van der Muelen gaven in 1815 opdracht aan tuinarchitect Christiaan G. Breitensteyn, leerling van J.D. Zocher jr., de verouderde formele tuinaanleg te transformeren in de landschapsstijl. Vanaf het huis werd een rondwandeling ontworpen met diverse rust- en uitzichtpunten. Het huis werd in 1890 grotendeels afgebroken, nog in datzelfde jaar werd in opdracht van J. Manger Cats een nieuw gebouwd. Bij het huis kwamen een oranjerie en een koetshuis. Door grondverkopen kromp het landgoed naderhand in van 130 ha. tot zo’n 24 ha.


Youtube

Facebook

Twitter