Gansenhoef

Zandpad 29, Maarssen

Gansenhoef ligt even ten noorden van Maarssen op de oostelijke oever van de Vecht. Ook de boerderij Klein Gansenhoef uit 1682 (Zandpad 32) en enkele boomgaarden horen bij het landgoed. Het hoofdhuis ligt iets van de weg af, in een 19de-eeuws park met glooiende gazons, boomgroepen en een serpentinevijver. De kleine geometrische tuin links van het huis is van recenter datum. Het huis staat met de voorgevel naar de Vecht en is bereikbaar via een oprijlaan.

De aanleg van Gansenhoef dateert waarschijnlijk uit 1655, toen het huidige Hollands classicistische buitenhuis gebouwd werd in opdracht van Raymond de Smeth, naar ontwerp van architect Philip Vingboons. Ter plaatse stond eerst een eenvoudige boerenhofstede, waar begin 17de eeuw een herenkamer aan was toegevoegd. In 1800 werd het huis verbouwd, waarbij het aan de achterzijde een langwerpige uitbouw kreeg met koepelkamer. Waarschijnlijk kreeg de tuin haar landschappelijke aanleg eerste helft 19de eeuw toen Everard Rudolph Gerard Huydecoper eigenaar was. Het huis is in de 19de en 20ste eeuw nog een aantal malen verbouwd en functioneerde o.a. als kindertehuis. De oorspronkelijke tuinmanswoning en het gymnastieklokaal (gebouwd voor het kindertehuis) zijn nadien tot woningen verbouwd. In de tuin hierbij staat een fraaie gietijzeren theekoepel, die in 1997 van Vecht en Dijk (Straatweg 68) hierheen is overgebracht.

De huidige eigenaren hebben veel van de oude luister van Gansenhoef hersteld.


Youtube

Facebook

Twitter