Geijnwijck

Rijksstraatweg 89-91, Baambrugge

Het huidige Geynwijck aan de Angstel bestaat uit een centraal gelegen hoofdgebouw met rechtsachter het voormalige koetshuis en links de vroegere tuinmanswoning. Voor het huis staan twee oude leilinden en ter weerszijden ligt een boomgaard.

Geynwijck dateert uit de 17de eeuw toen de Angstel ook wel het Gein werd genoemd. Voor het eerst komt de naam voor op een kaart uit 1685. Nadat in 1711 Jacob J.H. Bruyninx, gezant te Wenen, eigenaar werd, kocht hij de naastgelegen boerderij om deze aan zijn buitenplaats toe te voegen. In de 18de eeuw werd Geynwijck verhuurd. In 1858 kwam de buitenplaats in handen van J.F.A.M. Witsen baron Straalman die het pand vergrootte door er een achterhuis aan toe te voegen. De oude kruiskozijnen werden vervangen door de huidige zesruits vensters. Toen zijn ook het koetshuis en de tuinmanswoning gebouwd en werd de theekoepel afgebroken. Bij de verkoop in 1863 werd het 2,5 ha grote park in tweeën gesplitst. Bij de restauratie in 1985 zijn resten van de oude trapgevels teruggevonden en is papiervulling uit het jaar 1798 aangetroffen.


Youtube

Facebook

Twitter