Goudestein

Diependaalsedijk 19-21, Maarssen

Op de oostelijke oever van de Vecht, ten noorden van het historische centrum van Maarssen, ligt het statige landhuis van de buitenplaats Goudestein. De witte omlijsting van de ingangspartij strekt zich uit over 2 verdiepingen en maakt het tot een indrukwekkend geheel. Rondom het huis, wat is gebouwd in neoclassicistische stijl, ligt een landschapspark wat openbaar toegankelijk is. Het park grenst aan de zuidkant van buitenplaats Doornburgh en bestaat uit gazons, boomgroepen en vijvers. Op het terrein is een oranjerie te vinden, die rond 1994 is gerestaureerd. Opvallend is het smeedijzeren toegangshek van het landgoed aan de Diependaalsedijk, waarop met sierlijk krullende letters 'Goudestein' is te lezen. Ook aan de kant van de Vecht staat zo'n toegangshek. Beide zijn afkomstig uit circa 1755.

Vlakbij de rivier staat de voormalige buitenplaats Silversteyn. Deze is in 1732 van zijn status ontdaan, doordat Jan Huydecoper haar verbouwde tot koetshuis met koetsiers- en tuinmanswoning 

Goudestein is één van de eerste buitenplaatsen langs de Vecht die in de 17de en 18de eeuw werden aangelegd. Het huidige huis gaat terug op een eerder Goudestein uit 1628 dat halverwege de 18de eeuw werd gesloopt. In 1754 werd het nieuwe Goudestein gebouwd in opdracht van Jan Huydecoper en Sophia van der Muelen. Tot 1955 bleef het in handen van de familie Huydecoper. In 1960 - 1961 werd Goudestein gerestaureerd en in gebruik genomen als gemeentehuis van Maarssen.

In het huis zijn stucplafonds aanwezig, die versierd zijn met stuclijsten en rocailleornamenten in Lodewijk XV-stijl.

Waarschijnlijk dateert de landschappelijke aanleg van de tuinen uit de periode 1808-1836. Ten zuiden en zuidoosten van het huis werd een parkbos aangelegd met slingerpaden en een vijverpartij. In de 20ste eeuw zijn er coniferen en heesters aangeplant waardoor de doorkijkjes helaas zijn verdwenen.

Het voormalige buitenhuis Silversteijn is tegenwoordig het onderkomen van het Vechtstreekmuseum.

naar de website

Youtube

Facebook

Twitter