Het Plantagehuis

Kleizuwe 101, Vreeland

Buitenplaats Het Plantagehuis is gesitueerd ten oosten van een oude Vechtarm, de Stille Vecht, die min of meer rond Vreeland loopt. Het landhuis staat in een landschappelijk aangelegd park uit de 19de en 20ste eeuw, dat aan weerszijden van de Vechtarm en de Kleizuwe ligt. De aanleg wordt bepaald door de richting van het in noordwestelijke richting afbuigende water. Het gedeelte van het park ten westen daarvan omvat een driehoekig gebied met een hoogstamboomgaard en het terrein van het voormalige Kasteel Vreeland. Direct voor het landhuis ligt aan de Kleizuwe een tuin met formele aanleg.

Het opvallende, witgepleisterde landhuis heeft in 1908 het uiterlijk in Moorse stijl gekregen. Met een lange gevel, voorzien van terras en balkons staat Het Plantagehuis in de Stille Vecht. Het dienstgebouw uit omstreeks 1900 ligt aan de westzijde van de Raadhuislaan in de as van de Kleizuwe. Verder zijn een toegangshek uit ca. 1900, een brug met toegangshek uit 1863 en een gedenkpaal uit 1863 aanwezig. Het jaartal 1863 houdt verband met het 50-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden (1813).

Het Plantagehuis is in de 18de eeuw voortgekomen uit de heerlijkheid Vreeland. In 1832 werd het huis gebouwd. G.H. Hooft gaf in 1908 opdracht tot uitbreiding van het landhuis en omvorming in Moorse stijl. Hij liet ook het landschapspark aanleggen.


Youtube

Facebook

Twitter