Kasteel Renswoude

Dorpsstraat 3-9, Renswoude

Aan de zuidoostkant van de bebouwde kom van Renswoude ligt het imposante Kasteel Renswoude. Het kasteel heeft een apart ontwerp, wat Renswoude een dubbele uitstraling geeft. De witgepleisterde achterkant geeft het gebouw een echte buitenplaats-uitstraling, terwijl de voorkant met zijn torens meer doet denken aan een kasteel. Het kasteel bestaat uit een hoofdgebouw en twee flankerende bouwhuizen. Alledrie komen zij uit 1654 en zijn gebouwd in de Hollands classicistische stijl. Het kasteeleiland, omringd door de gracht die overgaat in een vijver, wordt omgeven door een parkbos in landschappelijke stijl. Vanaf de voorgevel van het huis loopt een zichtas door een laan in het park en zet zich voort aan de oostkant van de Dorpsstraat in het grand canal. Dit loopt tot aan de Slaperdijk, een onderdeel van de 18de-eeuwse defensielinie, de Grebbelinie.

De voorgevel van het hoofdgebouw wordt gedomineerd door de grote toren in het midden met aan weerszijden een naar voren springende hoektoren. Op het terrein van kasteel Renswoude staan verder een duiventoren uit ca. 1700, het prieel 'Weesje' ten zuiden van het kasteel en een kinderspeelhuisje, waarvan alleen de schoorsteen nog oorspronkelijk is, beiden uit ca. 1860. De kleine langhuisboerderij, ook wel het 'Witte Huisje' genoemd, is gebouwd in de eerst helft van de 19e eeuw en wordt nu gebruikt als woonhuis. De in 1866 gebouwde langhuisboerderij iets verder op, op de Dorpsstraat 1, hoorde oorspronkelijk ook bij de buitenplaats Renswoude.

In 1654 liet Johan van Reede op de plek van de afgebroken middeleeuwse ridderhofstad Renswoude een nieuw landhuis bouwen. Het ontwerp hiervoor was van de hand van Gijsbert van Vianen en Pieter van Cooten. Op het voorplein verrezen ook de twee huidige bouwhuizen, die nu een woonfunctie hebben. De tuinen kregen in 1708 een formele aanleg, waarbij onder meer het ruim700 meter lange grand canal werd uitgegraven.

Tussen 1810 en 1818 werd het park, met gebruikmaking van elementen van de formele aanleg, in landschapsstijl gereorganiseerd door Johan David Zocher senior. De oude waterpartijen werden samengevoegd tot één grote vijver in landschapsstijl. Deze situatie is bepalend voor de tegenwoordige tuin- en parkaanleg.

Joost Gerard Taets van Amerongen en zijn zoon Maximiliaan Jacob Leonard verbouwden het huis vanaf 1816, onder andere de trap met het bordes werd toen toegevoegd.

In 1976 werd het kasteel gerestaureerd, maar een uitslaande brand in 1985 verwoestte delen van het interieur en de kapconstructie van het huis. Herstel volgde kort daarop.

naar de website

Youtube

Facebook

Twitter