Nijenheim

Kroostweg 33, Zeist

Nijenheim lig aan de zuidkant van de Kroostweg en wordt grotendeels omgeven door de veel latere bebouwing van de wijk Nijenheim. Het witgepleisterde landhuis uit ongeveer 1860 is ontworpen volgens een zeldzaam schema, met een laag middendeel en hogere, haaks daarop geplaatste zijvleugels. Het huis heeft een dubbele oprijlaan en een grote beuk in het gazon. Links achter het huis zijn nog restanten van de tuin en vijver aanwezig.

Rond 1860 werd de buitenplaats gebouwd in opdracht van Jacob Theodoor Grothe. Na het overlijden van het laatste lid van deze familie werd in 1955 de N.H. Kerkvoogdij eigenaar. Deze richtte Nijenheim, na een ingrijpende verbouwing van het interieur, in als hervormd wijkgebouw. In 1970 werd het terrein van de buitenplaats verkaveld voor het ontwikkelingsplan Zeist-West, een grootschalig plan met ca. 4000 woningen. Er is integratie nagestreefd van het oude huis en de tuin met de nieuwbouw. Het landhuis is toen verbouwd tot uitvaartcentrum.


Youtube

Facebook

Twitter