Oudaen

Zandpad 80, Breukelen

Kasteel Oudaen ligt op een omgracht eiland op de oostelijke oever van de Vecht, dicht tegen de rivier aan. Er is geen uitvoerige tuinaanleg, de Middeleeuwse aanleg is nagenoeg ongewijzigd, waardoor het complex een zeer oorspronkelijke indruk maakt. Bij het complex behoren twee bouwhuizen, resten van het poortgebouw, een boerderij en een zomerhuis.

De hoofdtoegang tot het kasteel wordt gevormd door een houten brug over de gracht aan de zuidzijde. Het huis bestaat uit vijf hoofdelementen uit verschillende perioden: twee woongebouwen, een achterhuis, een trap- en een hangtoren. Het exterieur laat nog altijd de Middeleeuwse situatie zien van twee evenwijdige vleugels met kelder, drie bouwlagen en een kapverdieping. De kopse westgevels zijn uitgevoerd als trapgevels. De oostgevels zijn nagenoeg blinde tuitgevels. Aan alle gevels zijn diverse bouwsporen te zien van wijzigingen die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden. De deurpartij uit ca. 1615 bevindt zich in de zuidgevel met ervoor een hoge gemetselde stoep.

Oudaen gaat terug op een 13de eeuwse woontoren en is als zodanig - als één van de weinige - nog steeds herkenbaar. Na 1450 werd een tweede woontoren gebouwd tegen de bestaande toren. In 1601 werd het kasteel door Johanna van Sneeck gemoderniseerd, waarbij o.a. de ingang werd verplaatst naar de zuidzijde. Gerrit Duuring liet in de eerste helft van de 19de eeuw een parkbos aanleggen, dat aan de noordkant van de gracht nog gedeeltelijk aanwezig is. Van 1974 - 1984 vond een grondige restauratie plaats waarbij vele oorspronkelijke elementen weer tevoorschijn kwamen.


Youtube

Facebook

Twitter