Schoonoord

Postweg 18, Doorn

De buitenplaats Schoonoord ligt aan de oostkant van de bebouwde kom van Doorn, op enige afstand van de Leersumsestraatweg. Een lange oprijlaan die de Postweg kruist, verbindt het huis met de straatweg. Het witgepleisterde landhuis staat met de middenpartij net niet in de as van de laan. Aan weerszijden van de laan is een landschappelijke aanleg herkenbaar met een afwisseling van bos en open weidepercelen.

Jan van Muyden liet het oude Schoonoord, dat terugging op een middeleeuwse hofstede, afbreken en in 1732 een nieuw blokvormig huis bouwen. Hij breidde vervolgens de buitenplaats uit en legde een park aan. Een volgende eigenaar, Hendrik Swellengrebel jr., liet in 1780 de boerderij Vredenhoeve (Postweg 3) bouwen. Waarschijnlijk begon hij ook de dan nog formele tuin te verlandschappelijken. Hierbij is Hendrik van Lunteren betrokken geweest, maar veel details zijn niet overgeleverd. Na 1861 werd het landgoed door de vererving van grote stukken grond sterk vergroot. In dezelfde periode werd het oude huis Schoonoord vervangen door het huidige landhuis. Kort daarna werd het landgoed echter weer verkleind. In 1875 kwam Schoonoord met slechts 19 ha grond in bezit van een groep ondernemers, waarschijnlijk met de bedoeling de buitenplaats te verfraaien en door te verkopen. Jan Copijn, één van die ondernemers, heeft vervolgens de tuinaanleg gemoderniseerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van de gronden verkaveld en bouwrijp gemaakt. Sinds 1947 doet het huis dienst als kantoor en conferentieoord.


Youtube

Facebook

Twitter