Hoofdstraat 87-91, Driebergen-Rijsenburg

Achter een gietijzeren toegangshek ligt aan een perfect ronde oprijlaan het statige landhuis van buitenplaats Sparrendaal. Het goudkleurige hekje voor het balkonnetje boven de ingangspartij schittert de bezoeker tegemoet. Opvallend is ook de kleine klokkentoren boven op het huis. Sparrendaal ligt aan de noordkant van de Hoofdstraat in Driebergen-Rijsenburg, tegenover de vroegere overplaats, wat nu park 'De Wildbaan' is. Het hoofdgebouw heeft een classicistische stijl en wordt omringd door een formele tuin. Aan weerszijden van het voorplein staat een bouwhuis in dezelfde stijl. Dit geeft het landgoed een symmetrische uitstraling. In het interieur zijn nog veel originele elementen aanwezig, zoals stucplafonds met ornamentiek in Lodewijk XV-stijl en behangselschilderingen met arcadische landschappen.

Park 'De Wildbaan' kreeg in de 19de eeuw een landschappelijke aanleg, waardoor de oorspronkelijke oprijlaan en zichtlijn via de overtuin verloren is gegaan. Aan de noordoostzijde van Sparrendaal is de formele aanleg nog zichtbaar, al is hij deels gereconstrueerd. Op het landgoed vindt men bomenrijen, gazons, een berceau, een parterre, een vijver en een slangenmuur. De Gezichtslaan is een restant van de zichtas op de achterzijde van het hoofdhuis.

In 1754 liet Jacob van Berck een buitenhuis bouwen met twee bouwhuizen. Het oude huis liet hij afbreken. Door het plaatsen van een lange schapendrift loodrecht op de Hoofdstraat ontstonden twee zichtassen op het huis. De tuin kreeg een formele aanleg. Begin 19de eeuw werden het huis en de bouwhuizen uitgebreid en kregen zij hun huidige aanzien. P.J. van Oosthuyse liet nieuwe bossen aanleggen. Het park rond het huis is dan al een landschapspark, met molen (met een puur decoratieve functie), een hermitage, vijvers en kommen. Enkele restanten zijn bewaard in het park van het voormalige seminarie (Hoofdstraat v/h 85).

Sparrendaal kende veel eigenaren en raakte rond 1930 inverval. De gemeente Driebergen kocht het huis in 1954, waarna het gerestaureerd werd door baron J.B. van Asbeck en in gebruik genomen als gemeentehuis (nu locatieverhuur).

naar de website

Youtube

Facebook

Twitter