Vijverhof

Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis

Rond 1670 kocht Agnes Block een boerderij met maar liefst 14,5 hectare grond erbij. Agnes was de nicht van de dichter Joost van den Vondel. Op deze plek liet ze een buitenplaats bouwen, compleet met Oranjerie en theekoepel. Daar kwamen nog een moestuin, boomgaarden en een bloementuin bij. Agnes Block was een fervent amateurbotanicus, en in de tuin van de Vijverhof kon ze haar liefde voor planten in de praktijk brengen. Zij bracht als eerste in Nederland de ananas tot bloei.

Het huis bood in de loop der tijd een gastvrij onderdak aan velen. Zo waren er soldaten van het Franse leger ingekwartierd, en vormde de Vijverhof een ontmoetingsplek voor kunstenaars en liefhebbers van zeldzame planten en dieren. Helaas is van deze 17de eeuwse buitenplaats nu niets meer over. In 1866 is op deze plek een nieuw landhuis gebouwd. Eind 19de eeuw werden daar bijgebouwen als een bloemenkas (gesloopt in 1961) en een garage aan toegevoegd.

De huidige buitenplaats Vijverhof is een vrij eenvoudig, witgepleisterd landhuis. Het staat midden op het terrein en is met de voorgevel op de straatweg georiënteerd. Het staat net ten noorden van de bebouwde kom van Breukelen, op de strook grond tussen de Rijksstraatweg en de Vecht. Behalve het hoofdhuis zijn op het terrein o.m. nog een garage, een laboratorium en een kantoorgebouw aanwezig.

Intern is in het landhuis door allerlei verbouwingen niets meer aanwezig dat herinnert aan vroegere bewoning. Van de omringende tuin is door ruilverkaveling in de jaren '30 van de 20ste eeuw helaas maar een deel overgebleven.

In 1957 werd Vijverhof in gebruik genomen als het Limnologisch Instituut. Het pand werd in 1981-1982 grondig gerestaureerd. In 1990 is langs de Vecht achter een wal een nieuw laboratorium gebouwd, bij een in traditionele stijl gebouwd kantoorgebouw uit de jaren '60. Op dit moment staan het huis en de bijgebouwen leeg. Er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming. 

 


Youtube

Facebook

Twitter