Voordaan

Groenekanseweg 85, Groenekan

Voordaan ligt in Groenekan aan de noordkant van de Groenekanseweg. Het terrein van de buitenplaats volgt grotendeels de middeleeuwse, langgerekte verkaveling haaks op de weg. Het grote witgepleisterde landhuis is met de voorgevel naar de weg gekeerd. Voor het huis ligt een gazon met enkele solitairbomen. De ontsluiting verloopt via een gebogen oprijlaan. Achter het huis ligt het landschappelijk ingerichte park met bospercelen, enkele open weiden, vijvers en slingerpaden. De slingervijver loopt voor een deel door de later aangelegde villawijk heen.

In de 16de eeuw liet aartsbisschop Frederik Schenk van Toutenburg het jachthuis Voortaen bouwen aan de Bisschopswetering (nu Groenekanseweg). In de 18de eeuw was dit ontwikkeld tot landgoed met 'heerenhuis', bekend als Voordaan. Tot twee keer toe werd het huis afgebroken en opnieuw opgebouwd. In het begin van de 20ste eeuw kreeg het zijn huidige neoclassicistische aanzien. De indeling van het interieur is ten dele oorspronkelijk. In 2001 is Voordaan gerestaureerd.

naar de website

Youtube

Facebook

Twitter