Zuylestein

Rijksstraatweg 9, Leersum

Het uit de Middeleeuwen daterende landgoed Zuylestein ligt tegen de grens tussen Leersum en Amerongen, ten zuiden van de Rijksstraatweg. De situering is daarmee op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar het lagere Kromme Rijngebied.

De hoofdingang van Zuylestein is een rechte laan vanaf de Rijksstraatweg.

Het oorspronkelijk middeleeuwse kasteel is verdwenen. Een recent, klassiek ogend pand is nu het hoofdgebouw. Van de historische situatie zijn bewaard gebleven: het in 1895 sterk gerestaureerde 17de-eeuwse poortgebouw met een wapensteen van Nassau-Zuylestein boven de doorgang, een belangrijke en zeldzame formele tuin met 18de-eeuws tuinhuis, de oranjerie, enkele tuinbeelden en tuinvazen, een tuinhek en een toegangshek. De beide hekken dragen een rijke smeedijzeren bekroning.

Zuylestein is van oorsprong een 14de-eeuwse ridderhofstad. In 1551 en in 1631-1635 is het kasteel verbouwd en vergroot. In 1945 verwoestte een bombardement het gebouw. Op enige afstand van het voormalige kasteel is vervolgens in 1981- 1983 een nieuw huis Zuylestein opgetrokken.

Stadhouder Frederik Hendrik van Oranje Nassau heeft als Heer van Leersum en Zuylestein veel wijzigingen aangebracht aan zijn in de jaren '30 van de 17de eeuw aangekochte buitenplaats en park.

Midden jaren '60 van de 20ste eeuw vond een grondige restauratie plaats van de ongeveer acht honderd meter lange tuinmuren en de bijgebouwen zoals het poortgebouw en de oranjerie.

naar de website

Youtube

Facebook

Twitter