Middelvaart

Rijksstraatweg 103-105, Baambrugge

Het in 1978 grondig gerestaureerde huis bestaat uit een souterrain en een bel-etage. De vijf vensters brede voorgevel is symmetrisch ingedeeld met op de middenas de omlijste ingang die via een trapje bereikbaar is. Een prent uit 1730 geeft een huis dat nog acht vensters breed is. Het drie vensters brede rechter deel is in de tweede helft van de 19de eeuw afgebrand. Het erachter gelegen koetshuis is in 1954 geheel gerenoveerd en uitgebreid met een aanbouw en serre.

Middelvaart dateert uit het midden van de 17de eeuw en verwijst naar het feit dat de buitenplaats op het midden aan de trekvaart tussen Amsterdam en Utrecht lag. De oudste vermelding dateert uit 1691 waarin staat dat Huygh Goverts de Beer, schout van Loenen, Middelvaart had gekocht, inclusief 20 morgen grond. In 1852 komt een eind aan het bestaan als buitenplaats wanneer alle landerijen worden verkocht. In de beschrijvingen is er voortaan sprake van ‘boerenhofstede’.


Youtube

Facebook

Twitter