Copyright © Landschap Erfgoed Utrecht. 2012. Alle rechten voorbehouden.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Landschap Erfgoed Utrecht materiaal dat zich op de website bevindt, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Disclaimer / over deze website

Deze website is gemaakt door Landschap Erfgoed Utrecht in opdracht van de Provincie Utrecht en met medewerking van Utrecht Your Way, de afdeling EMC van de Provincie Utrecht, de projectgroep Website Utrechtse Buitenplaatsen, en het Platform Utrechtse Buitenplaatsen.

Landschap Erfgoed Utrecht voert het beheer. Deze website stelt informatie en kennis over Utrechtse Buitenplaatsen beschikbaar voor geïnteresseerden, zoals recreatieve en culturhistorische toeristen, bewoners van Utrecht, liefhebbers van buitenplaatsen of anderen.

Landschap Erfgoed Utrecht heeft zover mogelijk de vereiste toestemming tot publicatie van informatie en beeldmateriaal verkregen. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten zijn geschonden, worden verzocht contact op te nemen met Landschap Erfgoed Utrecht. Ook algemene suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u melden.  U kunt daarvoor dit emailadres gebruiken: info@utrechtsebuitenplaatsen.nl

De op deze website gebruikte teksten zijn gebaseerd op tekstinformatie zijn van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur database van de Provincie Utrecht.

Tekstredactie: Karin Smokers, Jacqueline Hautus en Willemke Landman, Arien Heering.  Eindredactie:  Willemke Landman

Panoramafoto's
Frank van der Pol  www.frankvanderpol.nl

Beeldverantwoording:
De meeste afbeeldingen zijn afkomstig uit de Cultuurhistorische Hoofdstructuur database van de Provincie Utrecht. Veel afbeeldingen komen uit het beeldarchief van Landschap Erfgoed Utrecht. De overige afbeeldingen, zoals die van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn onder Creative Commons vrijgeven voor distributie voor niet-commercieel gebruik.

Grafisch Ontwerp
Onstuimig www.onstuimig.nl

Concept, technisch ontwerp en realisatie
ab-c media www.ab-c.nl

De Bilt, 1 mei 2012

 

 

 Youtube

Facebook

Twitter