$currentPage/titel

Economische dragers voor het behoud van buitenplaatsen

Vijverhof RCETijdens het symposium van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen op 5 november 2015, met als thema 'De buitenplaats verdient het', stond de zoektocht centraal naar de mogelijkheden voor economische dragers ten behoeve van een duurzaam behoud van de buitenplaats. Het gaat hierbij vooral om samenwerking, vertrouwen, partnerschap en het zoeken naar een evenwicht tussen cultuur, natuur en ondernemerschap. In de provincie Utrecht zijn al diverse convenanten afgesloten tussen de individuele eigenaar van buitenplaats, de gemeente en de provincie.

Bij het recent afgesloten convenant met de KAMM-landgoederen (Kombos, Anderstein, Huis te Maarn en Maarsbergen) is voor het eerste gekozen voor een convenant met meerdere buitenplaatsen tegelijk. Over het hoe en waarom van dit convenant en over de totstandkoming daarvan is een kort filmpje gemaakt dat diende als introductie voor de discussie met de zaal aan de hand van stellingen.

symposium buitenplaatsen

Bekijk hier het filmpje.Youtube

Facebook

Twitter