Beek en Royen

De ligging van Beek en Royen is voor een buitenplaats erg onkarakteristiek. Deze buitenplaats ligt binnen de bebouwde kom van Zeist.

Behalve het hoofdgebouw is van de buitenplaats weinig bewaard gebleven. De historische tuinaanleg en de bijgebouwen zijn allemaal verdwenen. Beek en Royen ligt nu direct aan de straat, maar kijkt gelukkig nog wel uit op het huidige park 'Hoog Beek en Royen'. Dit park ligt langs de zichtas op het huis, de Laan van Beek en Royen.

De naam van het laat 18de-eeuwse landhuis is afkomstig van de namen van de oprichters.

De naam van het laat 18de-eeuwse landhuis is afkomstig van de namen van de oprichters, het echtpaar Hendrik Verbeek en Clara Justine van Royen. Hendrik was toentertijd burgemeester van Utrecht. Hun bezittingen breidden zich sinds 1730 gestaag uit, vooral aan weerszijden van de Laan van Beek en Royen en de Woudenbergseweg. Op deze grond werden parken en bossen aangelegd, waaruit het latere Zeisterbosch is ontstaan. De formele tuin voor en achter het huis werd in 1771 aangelegd. De buitenplaats Hoog Beek en Royen werd eind 19de-eeuw door Albert Voomberg aangelegd, schuin tegenover het oorspronkelijke Beek en Royen.