Beukenrode

Aan de noordkant van de Driebergsestraatweg, schuin tegenover Doornveld, ligt het lieflijke landhuis van Beukenrode. Het voornamelijk witte huis, met een torentje en krullerige decoraties, is bereikbaar via de Beukenrodelaan.

Deze laan is de oorspronkelijke oprijlaan, die is doorgetrokken. Voor het huis, omrand door een rieten kraag, ligt de serpentinevijver in een open weidegebied. Achter het huis ligt een flink parkbos met een landschappelijke aanleg. Een aantal zichtlanen is nog intact, zoals de lange oprijlaan. Vermoedelijk is de tuin gewijzigd in een landschappelijke aanleg, toen rond 1873 het huidige landhuis werd gebouwd. Alle bijbehorende elementen, zoals het koetshuis en de oranjerie, zijn verdwenen. Er is alleen links van het hoofdgebouw een speelhuisje overgebleven. Het landhuis is een villa in neorenaissancestijl die teruggrijpt op Italiaanse villa's uit de Renaissance. Vooral de uitzichttoren doet Italiaans aan.

Op de plek van het huidige Beukenrode bevond zich in de 18de-eeuw al een buitenplaats. Deze bestond uit een hofstede, genaamd 'Het Sand' en een geometrisch aangelegde tuin. In het eerste kwart van de 19de-eeuw werd het zogenaamde Warandehuis (boshuis) gebouwd, wat in 1860 is gekocht door K.J.F.C. Kneppelhout. Ook Kasteel Sterkenburg kwam in zijn bezit. Rond 1873 liet hij het Warandehuis afbreken en Nieuw Sterkenburg (de oorspronkelijke naam van Beukenrode) op vrijwel dezelfde plek bouwen

De naam Beukenrode stamt vermoedelijk van rond 1908, toen het huis met 57 hectare grond gekocht werd door G.W.J. Kooij. 

Lees ook

Sterkenburg