Beukenstein

Park Beukenstein, oorspronkelijk toebehorend aan de gelijknamige buitenplaats, ligt aan de noordzijde van de Hoofdstraat in Driebergen, vlakbij het buiten Beukenhorst.

Het park is rond 1910 tot stand gekomen. L.A. Springer maakte toen een totaalplan om verschillende oude en nieuwe percelen van de buitenplaats tot een eenheid te smeden in late landschapsstijl, met vijvers, bospartijen en gebogen paden. Het karakter van het park is door spontane opslag van bomen en verwijdering van de oorspronkelijke beplanting en van veel parkaccessoires sterk veranderd.

De tuin kreeg een aanleg in Japanse stijl, waarvan nog veel beplanting aanwezig is.

Bij de buitenplaats hoorde ook het witgepleisterde landhuis Sparrenlaan 12a, met omringende Japanse tuin. Beukenstein werd tussen 1818 en 1828 gesticht door Margarethe de Jong, als beleggingsobject. Bij het huis hoorde een bescheiden park, dat door grondaankopen in de loop van de tijd aanzienlijk werd vergroot. In 1893 werd het huis vervangen door een in eclectische stijl gebouwde villa in opdracht van J.R.H. Neervoort van de Poll. Ook de bijgebouwen werden toen vernieuwd. Neervoort van de Poll gaf tevens opdracht op een perceel ter hoogte van de Sparrenlaan een pand te bouwen in een op een Japanse pagode geïnspireerde bouwstijl (Sparrenlaan 12a). Het pand herbergde een vlinderverzameling. De tuin kreeg een aanleg in Japanse stijl, waarvan nog veel beplanting aanwezig is. Behalve de Japanse tuin in Clingendael (Wassenaar) zijn er geen andere voorbeelden van een dergelijke tuinaanleg in Nederland. De villa Beukenstein moest begin jaren ’70 van de 20ste eeuw plaatsmaken voor het huidige rusthuis.