Binnenrust

Binnenrust is nu een statig vijf vensters breed huis met een fraai omlijste entree, van de straat gescheiden door kettingpalen waarachter twee enorme hardstenen stoepplaten liggen.

De bijbehorende theekoepel werd in 1973 verplaatst naar de Angstel, waar deze zich splitst in de Holendrecht en het Gein. In 1670 verkreeg Hendrik van Hooftveld een terrein van 1,7 ha. voor de stichting van een buitenplaats.

De naam Binnenrust werd waarschijnlijk gegeven door de volgende eigenaar Hendrick de Veer, ‘Kapitein ter Zee van ’s Lands Vloot’. Binnengelopen vond hij hier zijn rust, als het ware.

De naam Binnenrust werd waarschijnlijk gegeven door de volgende eigenaar Hendrick de Veer, ‘Kapitein ter Zee van ’s Lands Vloot’. Binnengelopen vond hij hier zijn rust, als het ware. In 1749 werd het huis verfraaid met schilderingen en marmeren vloer- en wandbekledingen.

Begin 19de-eeuw kreeg het huis een verbreding en het park een slingervijver volgens de landschapstijl. In 1878 werd de helft van het park verkaveld voor woningbouw; 4.300 m2 resteerde. In 1980 werd het huis geheel gerenoveerd.