Boetzelaerpark

Dr. Carel Wessel Theodorus baron van Boetzelaer liet in 1930 en 1931 het “Dr. Carel van Boetzelaerpark”, zoals het park oorspronkelijk heet, aanleggen. Het park ligt tegenover de buitenplaats Sandwijck aan de noordzijde van de Utrechtseweg. Om het uitzicht vanuit het huis aantrekkelijker te maken plantte de familie Van Boetzelaer, vanaf 1854 eigenaar van Sandwijck, verschillende boomgroepen aan de andere kant van de Utrechtseweg. 

In 1930 besloot de baron naar ontwerp van de firma H. Copijn en Zn., voor de Biltse bevolking een wandelpark met vijverpartij aan te leggen en dat aan de gemeente te schenken op de voorwaarde dat het ten eeuwige dage een wandelpark zou blijven. Mocht Utrecht het park annexeren voor bijvoorbeeld woningbouw dan moet De Bilt vier ton betalen aan de schenker of diens erfgenamen. Deze bepaling geldt tot 2032.

 

Mooi ingepast in het landschappelijke ontwerp van het park staat een achtkantige duiventoren op vierkante met spitsbogen opengewerkte basis. Deze dateert uit 1832 en herinnert aan de buitenplaats Arenberg die teruggaat tot de 17de-eeuw. Eigenaar was toen D.W.J. Strick van Linschoten. Na zijn dood wordt Arenberg in 1855 geveild. Een deel met de duiventoren gaat naar overbuurman Van Boetzelaer. Het andere deel met het huis komt in handen van Theodoor Muller Massis die in 1857 een deel van het huis sloopt en door nieuwbouw aanmerkelijk vergroot. Uiteindelijk wordt het huis in 1928 gesloopt (nu Utrechtseweg 322-324) en het terrein verkaveld voor de huidige fraaie woonbuurt Park Arenberg.

Lees ook

Sandwijck