Boom en Bosch

Met zijn sobere, symmetrische bouw doet landgoed Boom en Bosch een beetje streng aan. In 1675 werd het huis gebouwd in opdracht van Abigael de Man en haar echtgenoot Abraham Boddens. Het huis wisselde vaak van eigenaar. Toen Theodorus Boendermaker eigenaar werd in 1711 kreeg het de twee zijvleugels. Boendermaker legde ook tuinen in Franse stijl aan, waarschijnlijk naar ontwerp van Daniel Marot. 

Een andere eigenaar, Sara van Loon, liet de tuinen herinrichten in 1787 in Engelse landschapsstijl. In 1925 werd de gemeente Breukelen-Nijenrode eigenaar. Tot de gemeentelijke herindeling van 2011 (Stichtse Vecht) was Boom en Bosch in gebruik als gemeentehuis.

Het huis bestaat uit een centraal deel met aan weerszijden een zijvleugel met gelijke hoogte en symmetrische gevelindeling. Het blokvormige middendeel is 17de-eeuws, de zijvleugels zijn later aangebouwd. Het huis is in een variant van de Hollands classicistische stijl opgetrokken.

De tuin aan de Vechtzijde is in 1984 in een historiserende formele stijl aangelegd. Het park aan de voorzijde is aangelegd in 19de eeuwse Engelse landschapsstijl, met een grote open ruimte, omzoomd door bomen, en een klein wandelbos. In de muziektent uit 1928 in de open ruimte worden 's zomers soms concerten gegeven.

In 1983-'84 vond een grondige restauratie plaats. De in de 19de-eeuw afgebroken zijvleugels werden herbouwd. De tuin aan de Vechtzijde werd opnieuw ingericht. Aan de andere zijde werd de 19de-eeuwse landschappelijke inrichting gehandhaafd. Het bouw- of koetshuis uit ca 1680 werd in de 20ste-eeuw grondig verbouwd en uitgebreid.

Boeken van deze locatie?

Deze buitenplaats is te boeken als trouwlocatie.

Neem contact op met de gemeente Stichtse Vecht.