Bosch en Vecht

Het statige herenhuis Bosch en Vecht ligt met de voorgevel dicht aan de straat Oud Over. Vijf robuuste, hardstenen stoeppalen op de rand van de strook voor het huis vormen de scheiding tussen het huiserf en de openbare ruimte. Aan de achterzijde van het huis ligt een tuin tot aan de Vecht, grotendeels bestaand uit een door bomenranden omzoomd gazon met in de middenas zicht op de rivier.

Het eenvoudig uitgevoerde, brede huis dateert uit het begin van de 18de-eeuw en heette toen Hellingrust, vanwege de toenmalige functie van scheepstimmerwerf en – helling. Begin 19de-eeuw ging het huis als woonhuis fungeren en kreeg het zijn huidige naam. Zowel in- als exterieur ondergingen ingrijpende verfraaiingen en verbouwingen. De voorgevel kreeg de huidige statige lijstgevel. Restauratie van het pand vond plaats in 1986-'87.