Breevecht Nigtevecht

Breevecht is omstreeks 1900 gebouwd in neorenaissancestijl in opdracht van Johanna de Pré-Theunissen. Het terrein behoorde oorspronkelijk bij de voormalige buitenplaats Vegt en Gheyn gelegen op de westelijke Vechtoever. Het huis was bestemd voor de lijfarts van mevrouw De Pré-Theunissen; zij woonde op het nabijgelegen Zwaanwijk en overleed echter in 1899.

In 1717 werd de bewuste grond (van Vegt en Gheyn) en het naamloze huis verkocht aan Dirk Slicher (1665-1721). In 1733 kocht Pieter Schouten de buitenplaats die in het Gerecht Nigtevecht lag. Door een aankoop liep de grond door tot aan het Gein en daardoor ontstond de naam Vegt en Gheyn. In de 18de- tot de 20ste-eeuw waren er diverse eigenaren. Sinds de Tweede Wereldoorlog heet het Breevecht.

In de oorlogsjaren is het door de Duitsers bezet geweest en leeg gehaald. Tussen 1947 en 1955 deed Breevecht dienst als tehuis voor moeilijk opvoedbare meisjes; in 1995 werd het weer als woonhuis in gebruik genomen. In 2000 werden er drie appartementen in gemaakt.

 

Lees ook

Zwaanwijk