Brugzicht

De voormalige buitenplaats Brugzicht ligt op de oostelijke Vechtoever, aan de noordkant van Vreeland. Het gebouw is in gebruik als bedrijfspand en wordt omgeven door fabrieksgebouwen. Het terrein is ingericht voor de bedrijfsfunctie; van de oorspronkelijke tuin is niets over.

Het huis is na 1722 gebouwd en in de 19de-eeuw verbouwd in een vroeg romantisch-classicistische chaletstijl met het karakteristieke grote overstek van het dak. Achter het landhuis staat het voormalige koetshuis uit 1782, nu ketelhuis.

Vermoedelijk was Brugzicht rond 1722 al een bescheiden buitenplaats, teruggaand op een eerdere, omgrachte hofstede. Rond 1800 gaven de toenmalige eigenaren het buiten de naam Het Derde Bloemhoff.

In 1817 bestond de bebouwing op het buiten uit een landhuis, koetshuis en tuinmanswoning. Eigenaar op dat moment, Johan Willem Meissner, liet het pand zijn huidige uiterlijk in chaletstijl geven. Tegen eind 19de-eeuw kwam Brugzicht in handen van een zuivelfabrikant die naast het huis de Vreelandsche Zuivelfabriek bouwde.

In 1941 kwam het terrein in bezit van de familie Van Leer, eigenaar van de ernaast gelegen N.V. Nederlandsche Vatenfabriek. Deze fabriek, die nu Greif inc. heet, heeft het huis nog steeds in gebruik als kantoor.