De Boom

Het voornaam ogende landhuis De Boom met zijn witgestucte muren is voor een buitenplaats eigenlijk piepjong; het herenhuis werd pas eind 19de-eeuw gebouwd, in opdracht van de adellijke familie De Beaufort.

Deze rijke en invloedrijke familie bezat meerdere landgoederen in de provincie Utrecht. Het huis en de later aangebouwde vleugel zijn in dezelfde eclectische stijl neergezet. In het interieur bevinden zich nog decoratieve stucplafonds en marmeren schouwen. Aan de voorkant is er zicht op het koetshuis en het jachthuis aan de overzijde van de Arnhemseweg.

Het witgepleisterde landhuis is gesitueerd in het parkbos ten noorden van de Arnhemseweg, met daarlangs de Heiligenbergerbeek.

Het grondgebied bij het landgoed is zo'n 900 hectare groot en ligt grotendeels aan de noord- en oostkant van de Geeresteinselaan/Arnhemseweg. Het gebied bestaat uit (park)bos en agrarische landerijen. Het witgepleisterde landhuis is gesitueerd in het parkbos ten noorden van de Arnhemseweg, met daarlangs de Heiligenbergerbeek. Een in oostelijke richting afbuigende oprijlaan vormt de toegang vanaf de weg.

Het parkbos is aangelegd in landschappelijke stijl in 1880, met slingerpaden, bospercelen en grote gazons tussen het huis en de weg/beek. Aan de noordkant krijgt het terrein een meer open karakter met bouwland en weidegrond. Vanuit het landhuis is aan de achterzijde een zich verbredende zichtas in het bos uitgespaard richting Leusbroekerweg.