De Oude Tempel

De Oude Tempel ligt aan de oostkant van Soesterberg, op een groot rechthoekig perceel aan de Banningstraat, de oude verbindingsweg naar Amersfoort. Het terrein, dat wordt ontsloten via de Oude Tempellaan bestaat grotendeels uit parkbos. Het neobarokke landhuis wordt omgeven door gazons. Het complex bestaat naast het landhuis uit een voormalig jachthuis (nr. 3) en een jachtopzienerswoning (nr. 5).

In 1912 liet jhr. R.A. van Holthe tot Echten een nieuw jachthuis bouwen op de buitenplaats De Oude Tempel, waar eerder een jachthuis van Prins Hendrik had gestaan. In 1913 volgde een bijbehorende jachtopzienerswoning (nr. 5). Beide waren ontworpen door architect en aannemer G.C.B. van Dijk. Het voormalige jachthuis heeft ook dienst gedaan als chauffeurswoning met garage en als rentmeesterwoning; de jachtopzienerswoning als tuinmanswoning.

Het landhuis (nr. 1) werd vervolgens in 1919 gebouwd naar ontwerp van architect M.J. Klijnstra. Na 1945 werd De Oude Tempel verbouwd door architect Alb. Van Essen in opdracht van de Nederlandse Hervormde Stichting voor Zenuwzieken en Geesteszieken. Van Essen bouwde ook in 1948 het woonhuis op nr. 7. In 2002-'03 werd de rieten kap van het landhuis naar oorspronkelijk ontwerp herbouwd.

Het pand is eigendom van De Open Ankh, een samenwerkingsverband van stichtingen voor zorg aan psychiatrische en geriatrische cliënten en mensen met een verstandelijke handicap.

Er wordt al een paar jaar gesproken over, en plannen gemaakt voor het landgoed, waarbij het bestemmingsplan gewijzigd wordt voor woningbouw en  en nieuwe natuur ontwikkeling.

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats Oude Tempellaan 1, 3769 JA Soesterberg, Nederland