De Viersprong

Buitenplaats De Viersprong ligt in de Zeister bossen bij een viersprong, gevormd door de Zeisterweg en de Doornseweg. Het landhuis, dat gebouwd is tussen 1889-'94, staat met de voorgevel naar de Zeisterweg gekeerd, maar wordt door beplanting van de drukke verkeersweg afgeschermd.

Het pand, met aan de rechterkant een watertoren, is gebouwd in eclectische stijl met middeleeuwse, gotische en renaissance elementen. In het omringende park is de combinatie van een landschappelijke aanleg met sterk geometrische vormen herkenbaar, onder andere in de slingerpaden rond het huis en de rechthoekige bosvakken meer noordelijk.

Behalve het landhuis zijn aanwezig: het koetshuis aan de Doornseweg, gebouwd in 1894 in dezelfde stijl als het hoofdhuis; het Zwitsers huisje, nu het Chalet genoemd, uit 1870 en een voormalig boswachtershuis (nu opslag).

De Viersprong is tegen eind 19de-eeuw tot stand gekomen door grondaankopen door de familie Van Asch van Wijck, die het bezit met bosbouw exploiteerde. Tussen 1895 en 1921 is de parkaanleg gerealiseerd.

Het landhuis met watertoren, aanvankelijk Constantiahoeve genaamd, is gebouwd in opdracht van jhr. H. J..M. van Asch van Wijck naar ontwerp van architect P.J. Houtzagers. In 2008 is het gebouw gerestaureerd.