Dijnselburg

Dijnselburg valt op door de witte accenten in het rode, bakstenen geheel. Deze lagen witte steen worden 'speklagen' genoemd. Deze speklagen zijn kenmerkend voor de stijl waarin de buitenplaats is gebouwd, namelijk de neorenaissancestijl. Het huis uit 1883 is ontworpen door de architect J. G. Wentink en ligt aan de Amersfoortseweg.  Aan deze grotendeels kaarsrechte weg, die in 1652 werd aangelegd als 'snelweg' tussen Amersfoort en De Bilt/Utrecht, ontstonden in de 17de- en 18de-eeuw veel buitenplaatsen. 

In 1946 werd Dijnselburg aangekocht door het Aartsbisdom Utrecht voor onderwijsdoelen. Vijf jaar later werd tegen het hoofdgebouw het 'Philosophicum' gebouwd, als afdeling van het groot-seminarie, ofwel de priesteropleiding. Dit gebouw is vormgegeven in de Delftse Schoolstijl, met aan de linkerkant een kapel in de vorm van een vroeg-christeljike basiliek. 

In 2017 is Dijnselburg verkocht aan het aannemers- en bouwbedrijf Stroet BV. De kapel is aan de eredienst onttrokken. Een deel is ingericht als huisvesting voor buitenlandse studenten.