Donkervliet

Donkervliet dankt zijn naam aan de Molenvliet die vanaf de inmiddels verdwenen Donkere Molen langs het huis loopt en op de Angstel uitwatert. Op de van oorsprong 17de-eeuwse buitenplaats staat nu een villa in neorenaissance stijl. Deze werd in 1893 gebouwd voor A.L. Holterhoff. Aan de straat staat een toegangshek met bakstenen pilaren voorzien van de tekst ‘Donkervliet’. Op nummer 9 , bij de oude molenvliet, vinden we het koetshuis van Donkervliet, eveneens in 1893 gebouwd, deels met de materialen van het dan gesloopte oude huis. 

In 1664 vinden we de oudste geschreven bron met betrekking tot de buitenplaats. Het betreft een tweetal akten, waarin gesproken wordt van een overdracht van het bezit naar Cornelis Berkman, in opdracht van Bartholomeus Jans, koopman uit Amsterdam. Het huis komen we voor het eerst tegen op een afbeelding in Hollands Arcadia van 1730. Hierop is een zeven vensters breed huis te zien van twee bouwlagen.

Rond 1800 heerste er een economische malaise in ons land. Had een voorganger nog 9000 gulden voor Donkervliet betaald, in 1804 kreeg S.J. Baalde het voor 7650 gulden. Twee jaar later was hij al weer overleden en de volgende koper, G.R. Voormeulen, kreeg het op een veiling voor 6110 gulden.

Het huis wordt privé bewoond.