Groenevecht

Groenevecht is tussen 1673 en 1686 gesticht door de familie Rutgers en bestond voornamelijk uit agrarisch gebied met boerderijen. Het landhuis heeft een 19de-eeuws uiterlijk, maar een 17de-eeuwse kern. In de loop der eeuwen is het huis diverse malen verbouwd om te voldoen aan de eisen van de tijd. Er werd begin 20ste-eeuw een serre aangebouwd, een tuinkamer en in 1972 een garage aan de achterzijde. Eind 20ste-eeuw heeft de eigenaar het huis gerestaureerd en het park in zijn oude luister hersteld. Ook heeft hij het grondbezit uitgebreid van 6 naar zo’n 40 ha.