Groenewoude

Groenewoude gaat terug op een middeleeuwse ridderhofstad, gesticht eind 14de-eeuw en naderhand verbouwd tot aanzienlijk woonhuis. Eind 17de-eeuw werd Groenewoude nogmaals verbouwd, o.a. een monumentale ingangspartij werd toegevoegd. Waarschijnlijk in 1859 is het complex, op de nu nog aanwezige onderdelen na, afgebroken. 

De omgrachting van huis en voorburcht is na 1965 opgevuld met huisvuil. Van de tuinaanleg van Groenewoude is niets bewaard gebleven. Van de oorspronkelijke aanleg is weinig over, alleen een koetshuis (1696) en een 18de-eeuws inrijhek zijn bewaard gebleven. Het huis heeft nu een kantoorfunctie.

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats Ekris 42, 3931 PX Woudenberg, Nederland