Groenhoven

Van Groenhoven uit de 17de-eeuw, bestaat alleen nog een landschapspark  aan de rand van Oud-Zuilen. De buitenplaats is in 1902 afgebrand. Het terrein met parkbos met oude bomen, stinzenvegetatie, een verscholen vijver en weidepercelen ligt tegenover Slot Zuylen. De entree wordt gevormd door een 18de-eeuws inrijhek, dat in 1994 werd gerestaureerd. Het parkbos werd waarschijnlijk begin 19de-eeuw aangelegd, mogelijk door de heer Jacobson of zijn weduwe, mevrouw Van Nes van Meerwijk.

Lees meer over deze verdwenen buitenplaats.

Verdwenen buitenplaats Groenhoven.

Lees ook

Slot Zuylen