Gunterstein

Langs de Vecht, ten oosten van Breukelen, ligt de buitenplaats Gunterstein. De lange laan van Gunsterstein, die ten noorden van het landhuis loopt, gaat verder over de Vecht en dient als zichtas op de kerktoren. Het landhuis, gebouwd in classicistische stijl, is blokvormig en heeft in het midden een vierkant torentje, waarin een paar beelden staan. 

Het interieur bevat nog veel originele elementen. Het huis staat op een eiland en is met een brug verbonden aan een voorplein, waar ook een gracht omheen ligt. De brug is versierd met ornamenten in de vorm van krakelingen. Op het voorplein zijn twee bouwhuizen te vinden, die fungeren als koetshuis met stal en oranjerie.

Voor het huis ligt een landgoed bestaande uit een boomgaard, weilanden en een parkbos. Ook aanwezig op het landgoed zijn een beeldengroep uit 1712, een boerderij met een zomerhuis en een jagershuis. Het originele 17de-eeuwse hek is begin 21ste-eeuw gereconstrueerd.

Het huidige Gunterstein werd in 1681 door Magdalena Poulle gebouwd en gaat terug op een ridderhofstad uit het begin van de 16de-eeuw. Waarschijnlijk is het ontwerp voor de huidige buitenplaats gemaakt door Adriaan Dortsman. Het ontwerp is in strenge, bijna ornamentloze classicistische stijl. De verhoudingen zijn gebaseerd op die van de gulden snede. Het huis is door vererving tot nu toe in dezelfde familie gebleven. Het grondgebied is in de loop der tijd uitgebreid van 35 tot 115 ha. Veel van de 17de-eeuwse aanleg is, op de zichtassen na, rond 1850 omgevormd tot landschapspark naar ontwerp van J.A. van Lunteren.

In 2020 werd n.a.v. het online symposium van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen dit filmpje opgenomen.

In 2023 was Gunterstein in beeld bij het tv-programma BinnensteBuiten.