Het Klooster

Het Klooster staat nu beter bekend als de KNMI in De Bilt. Het was een 135 ha. groot grondgebied dat in 1893 werd verkaveld voor het huidige Kloosterpark en waarvan 10 ha. bestemd werd voor het KNMI. Het oude hoofdgebouw kreeg in 1897 een nieuw aanzien met een 15 meter hoge observatietoren naar ontwerp van de rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel. Ondanks latere uitbreidingen is het voormalige buitenhuis nog steeds herkenbaar. In het villapark, dat nog de sfeer van het 19de-eeuwse park bezit, vinden we het koetshuis van de buitenplaats (Emmalaan 3).

De naam het Klooster herinnert aan het 12de-eeuwse Benedictijner Vrouwenklooster dat hier tot de afbraak in 1585 heeft gestaan. In 1651 koopt A.C. Parmentier een hofstede met huis en boomgaard, verwerft het nabij gelegen gerecht Colenberg en laat een buitenplaats aanleggen. Na 1770, als de familie Utenhoven de eigenaar wordt, wordt het huis vergroot en verfraaid. In 1826 wordt het door de nieuwe eigenaar W.F. de Vrij grotendeels vervangen door een statig gepleisterd landhuis. Rond het huis komt een landschapspark.

In 1866 wordt het huis gekocht door C.W.J. Baron van Boetzelaer, die ook al eigenaar is van Sandwijck. Vervolgens vererft het huis op zijn zoon G.H.L. baron van Boetzelaer, die het landgoed in 1893 te koop aanbiedt. Het landgoed wordt dan aangeduid als "Landgoed Koelenberg of Het Klooster". Koelenberg verwijst naar het genoemde gerecht Colenberg.

Lees ook

Sandwijck