Het Plantagehuis

Het Plantagehuis is in de 18de-eeuw voortgekomen uit de heerlijkheid Vreeland. In 1832 werd het huis gebouwd. G.H. Hooft gaf in 1908 opdracht tot uitbreiding van het landhuis en omvorming in Moorse stijl. Hij liet ook het landschapspark aanleggen.

Het Plantagehuis is gesitueerd ten oosten van een oude Vechtarm, de Stille Vecht, die min of meer rond Vreeland loopt. Het landhuis staat in een landschappelijk aangelegd park uit de 19de- en 20ste-eeuw. Een gedeelte van het park omvat een driehoekig gebied met een hoogstamboomgaard en het terrein van het voormalige Kasteel Vreeland.

Het huis heeft een lange gevel en is voorzien van een terras en balkons. Het dienstgebouw uit omstreeks 1900 ligt aan de westzijde van de Raadhuislaan in de as van de Kleizuwe. Verder zijn een toegangshek uit ca. 1900, een brug met toegangshek uit 1863 en een gedenkpaal uit 1863 aanwezig. Het jaartal 1863 houdt verband met het 50-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden (1813).