Huis te Jaarsveld

Het Huis te Jaarsveld werd in 1760 gebouwd in opdracht van Cornelis de Witt, kleinzoon van de beroemde raadspensionaris Johan de Witt. Het éénlaags hoge vierkante huis staat enkele honderden meters ten noorden van de plek waar het 14de-eeuwse kasteel heeft gestaan.

Het kasteel heeft op het zuidelijke eilandje gestaan. Het noordelijke eiland was de voorburcht, waar in het midden van de noordwestzijde het poortgebouw met brug heeft gestaan. Rond het gehele terrein loopt een brede singel. Het kasteelterrein is alleen bereikbaar via een spijlenhekwerk met de wapens van de families De Begram en Van Eeten, die in de 19de-eeuw diverse verbouwingen op de buitenplaats hebben uitgevoerd, zoals een koetshuis uit 1847.

De heerlijkheid Jaarsveld was eeuwenlang een twistappel tussen de Hollandse Graaf en de Utrechtse bisschop. In 1385 lezen we over 'dat huus tot Jaersvelt, dat gheheten is Veldenstein, dat Her Heinric van Vianen aldaer ghetimmert heeft'.

Het kasteel Veldenstein moet dus kort voor 1385 zijn gebouwd. Deels verwoest in 1511 door een bende Utrechtse burgers kwam de grote klap in 1672 en in 1673 toen de Franse troepen het kasteel tweemaal in brand staken. De ruïnes zijn nog lange tijd blijven staan en de grote toren deed jaren dienst als gevangenis. Met de bouw van het huidige huis in 1760 werd de kasteelplaats in een buitenplaats veranderd.

Onderstaand videoportret met eigenaar Joris Huijsmans is gemaakt door Twan de Veer t.b.h. van het sKBL symposium de 'vitale buitenplaats' op 29 september 2022.

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats S.L. van Alterenlaan 27, 3413 MJ Jaarsveld, Nederland