Huis te Voorn

Huis te Voorn ligt ten oosten van De Meern aan de noordkant van de Leidsche Rijn. De buitenplaats bestaat uit een witgepleisterd landhuis in eclectische stijl, twee 17de-eeuwse duiventorens en de resten van een Middeleeuwse ridderhofstad, gelegen op een eilandje. Het geheel ligt in een park in landschappelijke stijl, gekenmerkt door een slingerende waterpartij en een grote open ruimte omzoomd door boomgroepen en beplant met solitaire bomen. 

Het middeleeuwse huis is gebouwd in de 14de-eeuw, mogelijk eerder. De oorspronkelijke ingang van het kasteelterrein lag aan de noordzijde, aan de oude Rijndijk, waarlangs een restgeul van de Oude Rijn liep. Midden 17de-eeuw werd de Leidsche Rijn verbeterd en werd er een jaagpad aangelegd, waarmee het belang van deze verbinding toenam. In deze periode werd het kasteel flink verbouwd en de oprijlaan verschoof in de richting van de Leidsche Rijn.

Na diverse verbouwingen is het kasteel in 1851 gesloopt met uitzondering van de twee hoek(duiven)torens. Het landschappelijke park is aan het einde van de 18de- of het begin van de 19de-eeuw aangelegd. De kasteelresten werden, met oprijlaan vanaf de Leidsche Rijn en voorplein voor het kasteel, opgenomen in de parkaanleg. In 1873 is het huidige landhuis neergezet, geheel geori├źnteerd op de Leidsche Rijn.

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats Park Voorn 1, 3544 AC Utrecht, Nederland