Huize Harmelen

Klein en sfeervol, dat is de eerste indruk die een bezoeker van Huize Harmelen krijgt. Het kasteeltje met zijn bruinstenen muren en markante kantelen kent een bewogen geschiedenis. Waarschijnlijk liet Everard van Stoutenburg, leenman van de graaf van Holland, in de jaren 1270-'80 een woontoren bouwen, op de oude Rijnoever. Na een plundering kon het verwoeste huis weer in 1535 worden opgebouwd. Begin 17de-eeuw werd het kasteel uitgebreid. Maar duistere wolken pakten zich samen boven Huize Harmelen; in 1672 trokken Franse troepen voorbij, en brachten Harmelen grote schade toe.

De volgende eigenaars van het huis waren de families De With en Van Beusichem. Na het overlijden in 1913 van Adriaan de Joncheere, de laatste ambachtsheer, werd het huis tot de kelders afgebroken. Van het middeleeuwse Huize Harmelen is alleen nog de onderbouw met de gewelven over.

In de jaren '20 van de 20ste-eeuw heeft de nieuwe eigenaar I.W.H. de Liefde, bekend als uitgever van het Utrechts Nieuwsblad, op de fundamenten een soort chalet laten zetten. In 1943 kon nog net een totale sloop worden voorkomen. Hierop is in 1950 een nieuw huis gebouwd in historiserende stijl.

Het huis ligt op een eiland. Het oorspronkelijke rechthoekige grachtenstelsel is in de 19de-eeuw op landschappelijke wijze vergraven. De hardstenen hekpijlers aan De Joncheerelaan en aan de Tiendweg herinneren aan de begrenzing van het oorspronkelijke bezit. De midden 19de-eeuwse duiventoren in het weiland behoorde tot Huize Harmelen. Zo is er ook een fraai neogotisch tuinprieel, dat vanuit Vleuten hier weer is teruggeplaatst en is gerestaureerd.

Deze locatie boeken?

Wil je hier een fotoreportage voor je huwelijk of vergaderen? Neem dan contact op met Kasteel Huize Harmelen.

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats Kasteellaan 1, 3481 GR Harmelen, Nederland