Kasteel Renswoude

Kasteel Renswoude heeft een apart ontwerp dat het een dubbele uitstraling geeft. De witgepleisterde achterkant geeft het gebouw een echte buitenplaats-uitstraling, terwijl de voorkant met zijn torens meer doet denken aan een kasteel. Het kasteel bestaat uit een hoofdgebouw en twee flankerende bouwhuizen. Alle drie komen zij uit 1654 en zijn gebouwd in de Hollands classicistische stijl

Het kasteeleiland, omringd door de gracht die overgaat in een vijver, wordt omgeven door een parkbos in landschappelijke stijl. Vanaf de voorgevel van het huis loopt een zichtas door een laan in het park en zet zich voort aan de oostkant van de Dorpsstraat in het 'grand canal'. De voorgevel van het hoofdgebouw wordt gedomineerd door de grote toren in het midden met aan weerszijden een naar voren springende hoektoren.

In 1654 liet Johan van Reede op de plek van de afgebroken middeleeuwse ridderhofstad Renswoude een nieuw landhuis bouwen. Het ontwerp hiervoor was van de hand van Gijsbert van Vianen en Pieter van Cooten. De tuinen kregen in 1708 een formele aanleg, waarbij onder meer het ruim700 meter lange 'grand canal' werd uitgegraven.

Tussen 1810 en 1818 werd het park, met gebruikmaking van elementen van de formele aanleg, in landschapsstijl gereorganiseerd door Johan David Zocher senior. De oude waterpartijen werden samengevoegd tot één grote vijver in landschapsstijl. 

Joost Gerard Taets van Amerongen en zijn zoon Maximiliaan Jacob Leonard verbouwden het huis vanaf 1816, onder andere de trap met het bordes werd toen toegevoegd.

In 1976 werd het kasteel gerestaureerd, maar een uitslaande brand in 1985 verwoestte delen van het interieur en de kapconstructie van het huis. Herstel volgde kort daarop.

In 2021 is n.a.v. de Erfgoeddag 2021 dit filmpje opgenomen.