Klein Boomrijk

Klein Boomrijk bestaat uit een 17de-eeuws voorhuis tussen topgevels en heeft alleen een begane grond. Het opkamervenstertje bevindt zich boven een grote kelder en verraadt de agrarische oorsprong als boerderij. Rond 1800 werd er een smal huis achter gebouwd.

Op de kaart van P. Schenk uit 1710 komen we de naam Messenheuvel voor het eerst tegen. Deze naam heeft het huis waarschijnlijk gekregen door de Amsterdamse advocaat Bernt Mesmaeker, die mogelijk vóór 1672 de stichter is geweest van de buitenplaats. In 1750 wordt het huis gekocht door Jan van Tarelink, handelaar in walvistraan en burgemeester van Amsterdam. Met de er naast gelegen, in 1747 geërfde hofstede verandert hij de naam van het geheel in Boomrijk. Tot 1815 blijft het één geheel, waarna het huis apart verkocht wordt. Het landgoed met de hofstede komt in 1832 door koop in bezit van Ferdinand van Collen van Gunterstein, terwijl het huis Messenheuvel in 1849 volgt. Daarna wordt het huis onder de naam Klein-Boomrijk verhuurd.