Kroonesteyn

Van deze herenboerderij dateren de oudste bouwdelen uit de eerste helft van de 18de-eeuw. Het huidige woongedeelte is oorspronkelijk de achterste helft van het oude buitenhuis geweest. Het links van de boerderij gelegen zomerhuis was het koetshuis van de buitenplaats. Aan de weg staat een classicistisch toegangshek met smeedijzeren spijlenhekwerk tussen twee geblokte hardstenen pijlers.

Het pand maakte deel uit van een door de familie Valckenier gestichte buitenplaats. Begin 18de-eeuw bewoonde Eva Valckenier en Arnold de Cock de buitenplaats die toen 'Kerkkroon' heette. Volgens een prent uit 1730 moet er toen aan de weg een theekoepel hebben gestaan. In 1776 kwam het bezit in handen van Willem Huygens, burgemeester van Amsterdam en curator van de universiteit van Leiden. Hij was het die de naam wijzigde in 'Kroonesteyn'. In 1837 werd W.H. Gompertz de eigenaar. In zijn tijd vormden de huizen Kroonesteyn en Breevecht ten noorden van Vreeland één geheel.