Lambalgen

Het landgoed Lambalgen ligt aan de oostkant van de gemeente Woudenberg, tegen het Valleikanaal. Het landgoed is zo'n 290 ha. groot en bestaat uit (park)bos en agrarische grond. In 1953 brandde het landhuis af. Het werd niet meer herbouwd. Van het oorspronkelijke complex is alleen het inrijhek over, twee hardstenen zuilen met een ijzeren spijlenhek ertussen.

Het landgoed gaat terug op laatmiddeleeuwse bezittingen. In de 17de-eeuw is er sprake van een herenhuis op een omgracht eiland. Na afbraak van de restanten van het landhuis bleef het koetshuis van Lambalgen over. Naderhand is dit echter ook afgebroken. Het toegangshek van Lambalgen is mogelijk afkomstig van een buitenplaats langs de Vecht, die in de 19de-eeuw gesloopt is.

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats Oudenhorsterlaan 6, 3931 PR Woudenberg, Nederland