Leeuw en Dijk

Aan de Dorpsstraat in Loenen aan de Vecht staat het symmetrisch ingedeelde, vijf vensters brede huis Leeuw en Dijk of Leeuwendijk. De centrale ingang bevat een dubbele paneeldeur met Lodewijk XV-snijwerk. Het venster op de verdieping heeft ter accentuering een Lodewijk XIV-ornament gekregen. Hierboven een dakkapel met hijsbalk. Mogelijk zijn deze elementen aangebracht tussen 1764 en 1792 toen Adriaan Ockhuijsen de eigenaar was. Met de grote empirevensters heeft het huis een vroeg 19de-eeuws karakter gekregen.

De buitenplaats wordt voor het eerst vermeld in 1735 wanneer Maria van Liesveld een stuk grond van het kleine buiten Steenrust toevoegt aan het terrein van het huis, dat dan Liesveld heet. Als dominee G. van Leeuwen en zijn vrouw Swartendijk in 1792 eigenaar worden verandert de naam in een combinatie van hun namen: Leeuw en Dijk. Toen Van Leeuwen in 1812 zijn buiten veilde beschikte deze over onder meer een koetshuis, een stalling voor vier paarden, een boomgaard en moestuinen aan de rivier. In de overtuin aan de Vecht zien we dan een schuitenhuis, een theekoepel en een zitje aan het water. In 1859 was de buitenplaats ruim 13 ha. groot en verdween de koepel. In 1906 werd in de overtuin een pastorie (nr. 71) gebouwd en in 1931 een tuinmanswoning (Hoefijzer 2). Een groot deel van de achtertuin is nu parkeerplaats.