Middelvaart

Het in 1978 grondig gerestaureerde huis bestaat uit een souterrain en een bel-etage. De voorgevel is vijf vensters breed en symmetrisch ingedeeld. In het midden bevindt zich de omlijste ingang, die via een trapje bereikbaar is. Op een prent uit 1730 is het huis nog acht vensters breed. Het drie vensters brede rechter deel is in de tweede helft van de 19de-eeuw afgebrand. Het erachter gelegen koetshuis is in 1954 geheel gerenoveerd en uitgebreid met een aanbouw en serre.

Middelvaart dateert uit het midden van de 17de-eeuw en dankt zijn naam aan het feit dat de buitenplaats op het midden aan de trekvaart tussen Amsterdam en Utrecht lag. De oudste vermelding dateert uit 1691 waarin staat dat Huygh Goverts de Beer, schout van Loenen, Middelvaart had gekocht, inclusief 20 'morgen' grond (een 'morgen' is een oude oppervlaktemaat, vaak iets minder dan een ha.). In 1852 komt een eind aan het bestaan als buitenplaats wanneer alle landerijen worden verkocht. In de beschrijvingen is er voortaan sprake van ‘boerenhofstede’.