Nieuwerhoek

De buitenplaats Nieuwerhoek ontleend zijn naam aan de leden van de familie Van Hoek die midden 17de-eeuw grond kochten tussen Breukelen en Loenen voor het stichten van een aantal buitenplaatsen. De uit Vlaanderen afkomstige familie was rijk geworden door handel in zijde en zochten een goede investering.

Op de plek van een oude hofstede liet A. van Hoek Jansz. een blokvormig huis zetten. Het toen gebruikelijke onderhuis ontbrak en de bewoners volstonden met een keuken onder een opkamer en een kelder achter de keuken. Aan de oorspronkelijke Franse tuin met ‘parterres de broderie’ herinneren nog de twee bouwhuizen die aan de straat symmetrisch ten opzichte van het huis staan. In 1827 kocht Willem Pieter Pook van Baggen de buitenplaats Nieuwerhoek en liet de huidige gedaanteverandering in empirestijl uitvoeren: het huis werd witgepleisterd en kreeg zes- en vierruits schuifvensters. Het 18 ha. grote park, waaraan de buitenplaats Ruyg en Hof was toegevoegd, werd in 1830 in landschapsstijl opnieuw aangelegd. In 1914 werd aan de zuidzijde een bijzondere koepelserre gebouwd.

In 2013 is door interviewster Renee Bink en filmer Tjebbe Venema voor het project 'Op en rond de buitenplaats' i.o.v. het Vechtsnoer een beeldportret gemaakt van Nieuwerhoek en de bewoner.