Nimmerdor

Nimmerdor maakt deel uit van de reeks buitenplaatsen langs de oostflank van de Utrechtse Heuvelrug en grenst aan Den Treek, Heiligenberg en Lockhorst. Het terrein heeft een omvang van circa 68 ha., waarvan 40 ha. productiebos; de rest is tuin en park. Het park is aangelegd in landschappelijke stijl met slingerpaden, bospercelen en een slingervijver. Het landhuis, gebouwd in 1974, is gesitueerd in een grote open weide die door bosranden wordt omzoomd. 

Nimmerdor dateert in oorsprong uit de 17de-eeuw. Het omringende park liet Everard Meyster met altijd groen blijvende heesters en bomen beplanten, wat de naam verklaart. De naam kan ook gezien worden als knipoog naar de nabijgelegen hoeve Dorrestein (eerstmaals vernoemd in 1569). Meyster bezong het landgoed in zijn gedicht 'Nimmer-dor berymt' uit 1667, gedrukt met groene inkt op groen papier.

Begin 19de-eeuw werd de eerder aangelegde geometrische tuin getransformeerd in de Engelse landschapsstijl, waarbij enkele oudere formele elementen in het nieuwe ontwerp werden opgenomen. Waarschijnlijk zijn in de tweede helft van de 19de-eeuw het landhuis, de oranjerie en en de duiventil verbouwd in eclectische stijl. Ook werd nieuw gebouwd: de villa, het koetshuis en de dienstwoning. Het hoofdgebouw is in 1953 afgebroken. In 1974 werd een nieuw landhuis op dezelfde plek gebouwd. Door de aanleg van de A28 is het zuidelijk deel van het landgoed doorsneden.

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats Arnhemseweg 213, 3817 CG Amersfoort, Nederland