Oudegein

Het landgoed Oudegein ligt in Nieuwegein in de 'groene wig' tussen het kanaal de Doorslag en de wijk Fokkesteeg. Het 17de-eeuwse classicistisch hoofdhuis ligt verscholen in het groengebied, omgeven door een gracht. Het park van Oudegein is gedeeltelijk landschappelijk ingericht, rond het huis is de renaissance-aanleg met rechte omgrachte lanen en rechthoekige omgrachte terreinen met boomgaarden en weilanden bewaard gebleven.

Behalve het landhuis zijn nog aanwezig: het 17de eeuws bouwhuis met dienstwoningen, de 16de eeuwse boerderij De Hofstee op de voorburcht van het eerdere kasteel Oudegein, een 18de eeuwse moestuinmuur en een werkplaats annex volière uit eind 19de eeuw.

Oudegein werd in 1633 gebouwd in opdracht van Adriaan Ploos van Amstel. Hij liet het huis bouwen in Hollands classicistische stijl op de fundamenten van een eerder kasteel en herschiep de parkaanleg in renaissancestijl, zoals die ook nu nog herkenbaar is. Er werd een oprijlaan aangelegd, evenals een moestuin, een boomgaard en een parterre met een kruisvormig padenpatroon. Begin 19de eeuw werden gedeelten van het park verlandschappelijkt naar een plan van Hendrik van Lunteren, met slingerpaden en solitaire boomgroepen. In 1873 en in 1971 werd huis Oudegein gerestaureerd.

Deze locatie boeken?

Het is mogelijk om bij Huis Oudegein te huren voor vergaderingen.

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats Oudegein 1, 3432 NC Nieuwegein, Nederland