Oudeweg

Oudeweg is gebouwd tussen1836-'38 door A. Godin van Westrenen, toenmalig eigenaar van Sterkenburg, op de plek waar daarvoor de hofstede Oudeweg stond. Begin 20ste-eeuw werd het huis verbouwd in opdracht van baron H. van Hogendorp. Het bordes dat oorspronkelijk aan de zuidgevel zat is in z’n geheel verplaatst naar de huidige voorzijde. Ook het interieur werd verbouwd, naar plannen van architect J.C. Wentink.

 

In 1905 was de omvang van de buitenplaats gereduceerd tot 9 ha. In 1960 werd het huis aangepast aan de bestemming van kantoor. De grond is in 2005 verkaveld; er kwamen plannen voor nieuwbouw door een projectontwikkelaar en Huize Oudeweg werd door particulieren gekocht.

Bij de bestemmingswijziging in 2017 is de buitenplaats opgeheven ten behoeve van projectontwikkeling. Oudeweg werd weer herbestemd tot woonhuis, zoals het oorspronkelijk was. Met dit aangenomen bestemmingsplan is de buitenplaats definitief opgehouden te bestaan. De resterende gronden zijn verkaveld ten behoeve van een nieuwbouwwijk. Huize Oudeweg staat niet in relatie tot het naastgelegen nieuwbouwproject.

Lees ook

Sterkenburg